Menu

Polecamy

Statystyka PageRank

Statystyki katalogu

 • Ilość aktywnych wpisów: 368
 • Ilość oczekujących wpisów: 101
 • Ilość kategorii: 16
 • Ilość podkategorii: 631
 • Gości on-line: 3

Wyróżnione

Katalog stron www

Regulamin:


REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW KATALOGU STRON INTERNETOWYCH Tuno.pl

§ 1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa na jakich zasadach funkcjonuje Katalog Stron Internetowych Tuno.pl oraz korzystania z niego przez Użytkowników.

§ 2. DEFINICJE

Katalog Stron Internetowych Tuno.pl - Prowadzony przez Wydawcę serwis www gromadzący i publikujący dane o polskich stronach internetowych na podstawie weryfikowanych informacji dostarczanych przez internautów.

Wydawca, Moderator - Studio Reklamy VISION s.c. z siedzibą w Koszalinie, NIP: 669-246-06-94, REGON: 320501480 - właściciel Katalogu Tuno.pl oraz jednostka weryfikująca dostarczane przez użytkowników informacje i rozpatrująca możliwość ich publikacji w postaci Wpisu.

Wpis - opublikowana w Katalogu Stron Internetowych Tuno.pl informacja o stronie www zawierająca jej adres internetowy, słowa kluczowe / frazy określające jej zawartość oraz opis zawartości zgłaszanej strony.

Użytkownik - osoba nieodpłatnie przeglądająca zawartość zasobów Katalogu Stron Internetowych Tuno.pl lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która przesyła do rozpatrzenia Wpis w celu publikacji w zasobach Katalogu.

§ 3. ZASADY OGÓLNE

 • Zgłoszenie do rozpatrzenia Wpisu może dokonać każdy Użytkownik Katalogu. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w Katalogu dostarczonych informacji wraz ze wszystkimi dołączonymi treściami uwzględnionymi podczas zgłaszania Wpisu.
 • Zgłoszenie Wpisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wszystkimi jego postanowieniami. Skutkuje to zawiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą Katalogu na zasadach określonych w regulaminie. Wpis zostanie dodany do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Opisy zamieszczane podczas dodawania Wpisu do Katalogu Tuno.pl powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym. Zabrania się dodawania opisów o treściach powszechnie uważanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie lub naruszających w jakikolwiek sposób prawa Wydawcy. W przypadku pojawienia się takich treści w którymkolwiek z Wpisów Moderator jest zmuszony do jego usunięcia bez wcześniejszego powiadamiania.
 • Nie dodajemy do naszych katalogów, stron:
  • zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym
  • zawierających treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym
  • o tematyce pornograficznej lub erotycznej
  • niedokończonych (w budowie)
  • będących podstronami serwisu głównego, aliasów do stron już prezentowanych w katalogu
  • w których przeważają reklamy nad treścią
  • stworzonych wyłącznie do prezentowania reklam i ofert programów partnerskich
  • o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej
  • do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła - publikujemy tylko wpisy stron ogólnodostępnych
 • W przypadku, gdy zgłaszana Witryna www nie spełnia wymagań określonych Regulaminem Wydawca odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. O dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje zgłaszającego Wpis pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 • Wpisy stron, które naruszają warunki regulaminu mogą zostać usunięte z zasobów Katalogu bez powiadomienia zgłaszającego.
 • Treść strony musi być zgodna z kategorią / podkategorią, do jakiej została zgłoszona.
 • Moderator Katalogu zastrzega sobie możliwość zmiany elementów Wpisu, zwłaszcza tytułu gdy jest on zbyt krótki lub lakoniczny.

§ 4. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Wydawca Katalog Stron Internetowych Tuno.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu wynikający z przerw technicznych, usterek wywołanych przez dostawcę Internetu lub w skutek działania siły wyższej.
 • Wydawca Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem kont pocztowych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego i aktualnego adresu e-mail podczas zgłaszania Wpisu.
 • Użytkownikowi Katalogu zabrania się wszelkich działań mających na celu utrudnienie prawidłowego funkcjonowania Katalogu. Wszelkie takie działania wpływają na szkodę Wydawcy, który zastrzega sobie prawo do podjęcia wszystkich możliwych kroków, także prawnych zmierzających do ustalenia sprawcy tych działań oraz usunięcia wszelkich szkód powstałych w ich wyniku.
 • Zabrania się wykorzystywania, udostępniania i modyfikowania w jakikolwiek sposób bazy danych lub jej części, należącej do Wydawcy Katalogu Stron Internetowych Tuno.pl.
 • Naruszeniem niniejszego regulaminu są działania mające na celu niezastosowanie się, do któregokolwiek z jego postanowień, jak również próba ingerencji lub jego obejścia.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i pytania do Wydawcy Katalogu Stron Internetowych Tuno.pl korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce KONTAKT.
 • Reklamacje mogą być składane tylko drogą elektroniczną korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce KONTAKT. Wydawca Katalogu uwzględni i rozpatrzy każdą reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 • Wydawca Katalogu Tuno.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w opłatach za Wpis do Katalogu, wszystkie opcje dodatkowe, a także do wprowadzania okresowych możliwości dodawania wpisów na warunkach promocyjnych. Wszelkie informacje z tym związane będą publikowane na stronach Katalogu.
 • Katalog Stron Internetowych Tuno.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu informując o tym Klientów na 21 dni przed wprowadzeniem nowych postanowień. Regulamin zaś, zaczyna obowiązywać od momentu jego publikacji na stronie Serwisu.
 • Użytkownik Katalogu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, a także akceptuje go w takiej formie jakiej zastał opublikowany na stronie Katalogu.